Nieuw cursusaanbod Engels in Tilburg

Fotografie: Leon van den Broek
Fotografie: Leon van den Broek

Het loopt al een tijdje niet echt storm bij cursussen Engels van de verschillende talencentra. In november 2022 kwam een deel van de talencentra digitaal bij elkaar om ervaringen te delen over de teruglopende vraag naar cursussen Engels. Wat bieden de centra aan? Welke cursussen of formats lopen goed en welke juist niet? En het belangrijkste, wat voor oplossingen of innovaties hebben de verschillende centra? Op basis daarvan, en na eigen onderzoek, heeft het Language Center van Tilburg het aanbod herzien voor academisch jaar 23-24.

Na brainstormsessies met de sectie, focusgroepen met studenten en survey-input van studenten over mogelijke titels, hebben we het aanbod aangepast. Er is minder keuze, meer focus en meer diversiteit in formats:

  • Twee gespecialiseerde schrijfcursussen die vaak niet vol zaten, zijn samengevoegd tot één cursus, maar met keuzetracks.
  • Onze drie heel gespecialiseerde “business English” cursussen zijn samengevoegd tot één cursus Professional English.
  • De cursussen mondelinge vaardigheden en presenteren worden korter zodat ze in één blok van zeven weken afgerond kunnen worden.
  • Er komt een nieuwe cursus speciaal voor studenten die een Engelstalige master gaan volgen en nog geen (of niet genoeg) ervaring hebben met studeren in het Engels.
  • Het blijft mogelijk om algemene taalvaardigheidscursussen op C1 en C2-niveau te volgen en we blijven de specifieke schrijfcursus aanbieden aan studenten die met hun scriptie bezig zijn.

Met deze “revamp” komt ook een extra ronde professionalisering. Cursusdoelen en assessment zijn opnieuw onder de loep genomen, zeker met het oog op de ontwikkelingen met AI en ChatGPT. Bepaalde cursussen worden anders ingestoken om gebruik van AI beter in de cursus te integreren en de assessment erop aan te passen, al is dit nog een ‘work in progress’. Een nieuw cursusdoel gelinkt aan de CEFR-categorie Mediation is ook toegevoegd. Met nieuwe cursustitels hopen we de studenten een extra duwtje te geven om ervoor te kiezen hun Engelse vaardigheden te verbeteren.

Nieuwsgierig naar meer details? Neem contact op met Linda Mous van Tilburg University Language Center.

(Linda Mous, Language center, Tilburg University)