Nieuw platform voor kennisdeling – Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs

Eind 2018 lanceerde het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs een nieuw platform voor kennisdeling. Het platform biedt instellingen in het hoger onderwijs op een laagdrempelige manier toegang tot goede (concrete) praktijkvoorbeelden en informatie over de implementatie van taalbeleid.

Het online platform is een digitale verzamelplaats van concrete en goede praktijken uit hogeronderwijsinstellingen van Nederland en Vlaanderen. De website reikt bouwstenen aan om gedurende de hele opleiding te werken aan taalvaardigheid Nederlands. Elke praktijk is beschreven met oog voor de succesfactoren en aandachtspunten, waardoor iedere onderwijsinstelling onder meer de eigen initiatieven kan aftoetsen aan andere praktijken of nieuwe ideeën kan opdoen.

(Frank van Splunder, Linguapolis, Universiteit Antwerpen)