Nieuwe cursus bij VU-NT2: Academisch Nederlands Plus

Voor studenten die het Staatsexamen NT2 (programma II) hebben gehaald, maar toch nog tegen problemen aanlopen als ze werkstukken moeten schrijven in de opleiding, heeft VU-NT2 de cursus Academisch Nederlands Plus ontwikkeld. De student krijgt in drie bijeenkomsten nog eens extra uitgelegd hoe een academische tekst er in het Nederlands uit moet zien. We besteden daarbij zo veel mogelijk aandacht aan de regels binnen het eigen vakgebied van de student.

Naast deze drie bijeenkomsten krijgt de student een pakket van online modules dat is afgestemd op wat hij/zij nodig heeft. De student doet daarvoor aan het begin van de cursus een diagnostische toets. Er zijn modules over academische woordenschat, academische uitdrukkingen, typisch academische stijl, zinsbouw, het systeem van de werkwoorden, het gebruik van naamwoorden, lidwoorden en verwijzingen, spelling en interpunctie, en over typische struikelblokken als het gebruik van ‘er’ en ‘het’. De student werkt deze modules door op de momenten die hem/haar het beste uitkomen. Hetzelfde geldt voor de oefeningen en de verkregen feedback.
Er zijn voor de student geen kosten verbonden aan deelname aan deze cursus.

(Ivet van der Eerden, VU-NT2, Vrije Universeit Amsterdam)