Nieuwe leden in het NUT-bestuur

Vergadering bestuur en themagroepvoorzitters | Online aanwezig: Tjits Roselaar, Céline Schouten | In Amsterdam: Rolf Nys, Kathelijn Jacobs, Katja Hunfeld, Barbara Louwage, Judith Arns (onderaan), Franke Teunisse, Esther Scheeren, Evonne van Genderen

Tijdens het directeurenoverleg in Eindhoven op 9 november jl. zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het NUT-bestuur: Barbara Louwagie, coördinator van het Academisch Centrum voor Taalonderwijs ACTO aan de Vrije Universiteit Brussel en Judith Arns, Hoofd van Wageningen in’to Languages aan de Wageningen University & Research. Het bestuur verheugt zich op de samenwerking met Barbara en Judith. Op 1 december namen ze deel aan hun eerste bestuursvergadering in Amsterdam, waarop ook de themagroepvoorzitters werden uitgenodigd (zie foto). Op deze jaarlijkse december-vergadering wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en worden de voorbereidingen getroffen voor de conferentie in maart.

Tijdens het directeurenoverleg op 9 november is afscheid genomen van Sylvia van der Weerden (Radboud in’to Languages) en Stef Slembrouck (talencentrum Universiteit Gent). Sylvia maakte sinds begin 2016 deel uit van het bestuur en is vele jaren voorzitter van de NUT geweest, Stef trad in april 2017 toe tot het bestuur. We gaan hun langjarige bestuurservaring en inspirerende bijdrages zeer missen!

Begin 2024 zal Mayke Rameckers (Hogeschool van Amsterdam) toetreden tot het NUT-bestuur, een paar maanden later gevolgd door Sharon van Limburg (Erasmus University Rotterdam). Het is traditie bij de NUT om nieuwe bestuursleden de tijd te geven om bestuurservaring op te doen voordat zittende bestuursleden afscheid nemen (dakpanconstructie). Het bestuur is blij met de vernieuwing in de gelederen.

(Katja Hunfeld, UTLC, Universiteit Twente)