Nieuwe NUT-bestuursleden

NUT-Directeurenoverleg Breda – november 2019

Het NUT-bestuur bestaat uit directeuren uit Nederland en Vlaanderen, die verkozen worden op het jaarlijkse Directeurenoverleg. Elk bestuurslid gaat een zittingstermijn van 3 jaar aan en kan daarna opteren voor een tweede termijn die niet volgemaakt hoeft te worden.

Het NUT-bestuur neemt afscheid van twee bestuursleden. Marc Gebuis (Universiteit Utrecht – Babel) was sinds maart 2015 de penningmeester van de NUT. Gea Hakker (Universiteit Leiden – Academisch talencentrum) is in maart 2017 gestart als NUT-bestuurslid. Hun inzet de afgelopen jaren wordt erg gewaardeerd door de leden. Gea Hakker blijft nog aan als bestuurslid totdat Katja Hunfeld (University of Twente – UTLC) – die tijdelijk haar bestuurstaken niet kan opnemen – terug is.

Op het Directeurenoverleg van 25 september 2020 werden Tjits Roselaar (Tilburg University – Language Center) en Esther Scheeren (Universiteit van Amsterdam – INTT) bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. Een overzicht van het huidige bestuur vind je op de contactpagina.