Nieuws van het NUT-bestuur

In Nederland verwachten we voor de zomer vanuit het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid plannen voor nieuw Inburgeringsbeleid. In de aanloop daar naartoe heeft het NUT-bestuur zich in deze discussie gemengd en input geleverd. We hebben o.a. deelgenomen aan een expertmeeting. Daarnaast zijn er gesprekken met Blik Op Werk om over de werkwijze en het sterrensysteem te spreken.

(Sylvia van der Weerden, voorzitter NUT)