Nieuws van het NUT-bestuur

NUT-bestuur

 

Een deelnemer aan de Jaarvergadering in Leuven formuleerde een mooie suggestie in zijn evaluatieformulier: een rubriek in de nieuwsbrief waarin het NUT-bestuur informatie geeft over de beslissingen die genomen worden tijdens de bestuursvergaderingen. Daar gaan we graag op in!

 

Op de vergaderingen van 23 april en 4 juni 2015 kwamen de volgende zaken aan bod:

 

NUT-jaarvergadering > NUT-conferentie

  • Vanaf volgend jaar krijgt de jaarlijkse NUT-bijeenkomst voor directeuren en coördinatoren een nieuwe naam: de NUT-conferentie. Er wordt afgestapt van de beperkende benaming “jaarvergadering”, aangezien er verschillende activiteiten plaatsvinden tijdens deze bijeenkomst, waaronder niet in het minst vorming en bijscholing in de vorm van workshops.
  • De volgende NUT-conferentie vindt plaats op 3-4 maart 2016 in Maastricht.
  • nutconferentieDe Jaarvergadering/NUT-conferentie in Leuven werd positief geëvalueerd door de aanwezige NUT-leden. Om de kwaliteit van de workshops tijdens de volgende NUT-conferenties te garanderen, zal er vanaf nu een “programme committee” opgericht worden. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat de workshops altijd een meerwaarde bieden voor de doelgroep van de NUT-conferentie: coördinatoren en directeuren. Het comité zal richtlijnen en tips geven voor de workshops, zal de ingezonden voorstellen beoordelen en houdt de planning en deadlines in de gaten. Wie interesse heeft om deel uit te maken van het comité, kan contact opnemen met Marc Gebuis (marc@babel.nl).

 

NUT-docentendag

Tijdens de NUT-conferentie ligt de klemtoon op beleidsmatige topics voor coördinatoren en directeurs, waardoor de besluiten niet altijd even bruikbaar zijn voor taaldocenten. Vandaar dat de NUT sinds 2013 jaarlijks een aparte Docentendag organiseert waarbij een hele dag zaken aan bod komen die relevant zijn voor docenten actief in het taalonderwijs. O.w.v. het lustrum van het ILT (Leuven) werd in maart 2015 de Docentendag gecombineerd met de Jaarvergadering. Vanaf volgend jaar worden het weer twee aparte dagen. De Docentendag vindt begin 2016 plaats, meer informatie volgt later nog.

 

Themamiddag NUT-directeuren

Elk jaar vindt de Themamiddag voor NUT-directeuren plaats. Het topic voor de volgende bijeenkomst is “Reputatiemanagement & crisiscommunicatie”. De Themamiddag zal plaatsvinden in Amsterdam (VU) op donderdag 19 november 2015.

 

NUT Branding

logoDe Themamiddag voor NUT-directeuren van 2013 had als thema “Branding”. Na deze dag werd een werkgroep opgericht die mooi werk geleverd heeft. Binnenkort zullen de resultaten zichtbaar zijn: een nieuwe website, een nieuwe nieuwsbrief en… een nieuw logo!