NT2 voor basisschoolleerkrachten

Al jaren verschijnen er in de media berichten over het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. Met de komst van de Oekraïense vluchtelingen begin vorig jaar, merendeels vrouwen met kinderen, is er extra druk komen te staan op het basisonderwijs. Gelukkig is een aantal van deze vrouwen zelf leerkracht en zijn er groepen met Oekraïense leerlingen  ingericht op veel basisscholen met deze leerkrachten en onderwijsassistenten aan het roer.

De gemeente Amsterdam heeft hier een kans gepakt en is een project gestart in samenwerking met het INTT. Eind oktober 2022 is het INTT begonnen met een groep Oekraïense leerkrachten met als doel zo snel mogelijk Nederlands te leren om op termijn te kunnen werken als leerkracht op een (Amsterdamse) basisschool. Deze groep van ongeveer 18 Oekraïense dames is momenteel al op weg naar B2 en daardoor is er steeds meer oefening binnen hun eigen vakgebied mogelijk. Geen presentatie geven over een onderwerp uit de actualiteit, maar een ‘echt lesje rekenen in het Nederlands’ uitproberen. Van de imperatief oefenen met instructies in de klas tot de taalhandeling Informeren in de vorm van een rapportgesprek met ouders.

Gezien het succes van deze groep is er in maart een tweede groep gestart, ditmaal met leerkrachten van verschillende achtergrond en nationaliteit. Het project is een voorbeeld van hoe overheidsinstanties sneller kunnen investeren in het inzetbaar krijgen van mensen in Nederland met een andere (taal)achtergrond.

(Fien Dekking, INTT, Universiteit van Amsterdam)