NUT-activiteiten in 2021: online workshops voor docenten

© Nick Youngson – www.alphastockimages.com

Omwille van de coronacrisis is het niet mogelijk om de NUT-activiteiten te laten plaatsvinden zoals we dat gewend zijn. Tijdens het Directeurenoverleg in januari werd daarom  beslist om geen conferentie te organiseren in 2021: de toekomst is nog te onzeker en een conferentie voorbereiden vraagt veel tijd. Wel wordt ervoor gezorgd dat er in de loop van het jaar voor de directeuren, de themagroepen en de docenten iets georganiseerd wordt, zodat alle ‘doelgroepen’ van de NUT met elkaar in contact kunnen komen.

Via een enquête bezorgd aan de NUT-directeuren werd input verzameld over de Docentendag: laten we deze plaatsvinden dit jaar, en zo ja, in welke vorm? Rekening houdend met de verschillende antwoorden en suggesties, besliste het bestuur om dit jaar een viertal online workshops voor taaldocenten aan te bieden, verspreid over het komende jaar. Een aantal NUT-collega’s gaf aan workshops hiervoor klaar te hebben liggen: met hen wordt binnenkort contact opgenomen. Van zodra er concrete workshops ingepland worden, brengen we iedereen via de NUT-directeuren op de hoogte.