NUT-conferentie: Projecten in de kijker

Vijf NUT-talencentra stelden op de NUT-conferentie tijdens een korte pitch een project voor. In deze en de komende nieuwsbrieven brengen we deze projecten graag even onder de aandacht.

 

Delft Dutch Course for Beginners – Een online zelfstudiecursus Nederlands voor beginners van de TU Delft

Onlangs is het cursusprogramma van het Instituut voor Taal en Academische Vaardigheden (ITAV) van de TU-Delft uitgebreid met een nieuwe online cursus: een zelfstudiecursus Nederlands voor Beginners.

De cursus is gebaseerd op de bekende Delftse Methode, een communicatieve methode waarbij het verwerven van taal via gestructureerde taalinput centraal staat. Andere belangrijke aspecten van de methode zijn: veel aandacht voor herhaling, woordenschatopbouw, uitleg van constructies via voorbeelden en aandacht voor output via conversatie.

De grootste uitdaging voor het ontwikkelteam  vormde het vertalen van de bestaande cursus, waarbij de conversatieles centraal staat, naar een zelfstudiecursus. Dit is bereikt door interactieve opdrachten via video’s, schrijfopdrachten en opdrachten om ervaringen en eigen teksten te delen via het cursusforum.

In 2022 is de eerste groep cursisten van start gegaan. Inmiddels is er twaalf keer een ‘run’ van de cursus geweest en blijft het aantal deelnemers per keer nog toenemen. De cursus is bedoeld voor mensen in het buitenland die zich voorbereiden op werk of studie aan de TU Delft of mensen die al in Nederland wonen en een eerste kennismaking met de taal willen maken. De TU-Delft hoopt met deze cursus een bijdrage te leveren aan een sociaal hechtere academische gemeenschap in Delft.

De cursus is open voor iedereen, ook buiten de TU Delft,  en deelname is gratis. Meer informatie op de website van de afdeling Nederlands voor Buitenlanders van ITAV www.dm.tudelft.nl.

Bekijk ook de promovideo van de cursus: https://youtu.be/SL3fI-hKjj0

 

Meer info: Liesbeth Schenk (E.Schenk@tudelft.nl) & Pauline Post (P.C.Post@tudelft.nl)