NUT-project van het jaar 2019: plaatsingstoetsen

Voor de derde keer op rij werd tijdens de conferentie de prijs voor NUT-project van het jaar uitgereikt. Drie projecten waren dankzij stemmen van de leden doorgedrongen tot de shortlist en werden in een finaleronde beoordeeld door een vakjury, dit jaar bestaande uit de Taalunie, de VSNU en Epos. Het ging om:

  • Dichter bij de Taal, ingebracht door het INTT UvA: Nederlands leren met liedjes en poëzie
  • Dutch with Ambition, ingebracht door Linguapolis Universiteit Antwerpen: een NT2-oefensite voor hoogopgeleide anderstaligen
  • Online plaatsingstoetsen voor de talen Duits, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans, ingebracht door Radboud in’to Languages. De toetsen ontstonden in samenwerking met Wageningen in’to Languages, Academisch Talencentrum Universiteit Leiden, Language Centre Universiteit Twente en Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen
Folkert Kuiken (INNT), Kasper Maes (Radboud in’to Languages) & Sabine Steemans (Linguapolis)

De vakjury vond Dichter bij de Taal een leuk en creatief project, multi-inzetbaar bij zowel sterke als zwakke lerenden. Dutch with Ambition speelt volgens het juryrapport in op de grote behoefte van hoogopgeleiden om hun gevorderde kennis van het Nederlands te verbeteren voor werk en studie.

Winnaar van het NUT-project van het jaar 2019 zijn de Online Plaatsingstoetsen. De jury is gecharmeerd van de samenwerking tussen verschillende talencentra die van dit project een heus NUT-project maken. Verder staat in het rapport te lezen: ‘De plaatsingstoetsen zijn breed in te zetten en bieden zowel de student als de docent houvast om het taalbeheersingsniveau in kaart te brengen. De toetsen zijn efficiënt en effectief in te zetten zonder ingewikkelde instructies, zowel op individueel niveau als in kleine of grote groepen. De plaatsingstoetsen ondersteunen de professionaliteit van docenten om studenten op maat les te kunnen geven.’

(Katja Hunfeld, UTLC, Universiteit Twente)