Oefenboek bij Nederlands voor buitenlanders (2019)

Onlangs is het oefenboek verschenen dat aansluit bij de nieuwste editie van het tekstboek Nederlands voor buitenlanders (BOOM, 2019). Dit tekstboek staat ook bekend als het ‘groene boek’ van NT2-leerlijn de Delftse Methode.

Het tekstboek met zijn online leeromgeving komt het beste tot zijn recht in een cursusopzet met conversatielessen van ongeveer een uur,  waarnaast veel tijd is ingeruimd voor zelfstandige voorbereiding en verwerking van de stof. Dit is de werkwijze van het talencentrum van de TU-Delft waar zowel tekstboek als oefenboek zijn ontwikkeld.

Met het nieuwe oefenboek is het mogelijk de Delftse Methode breder in te zetten, ook voor andere cursusformats. Het biedt voldoende materiaal voor lessen van twee of meer uur, het is inzetbaar voor onderwijs in kleine groepen, bij privélessen of voor (begeleide) zelfstudie.

Evenals in het tekstboek ligt de nadruk in het oefenboek op het vergroten van de spreekvaardigheid. Elk hoofdstuk bevat conversatievragen en activerende spreekopdrachten . Ook schrijfopdrachten en extra grammaticaoefeningen komen aan bod. Verder biedt elke les een extra leestekst  waarin het geleerde uit het tekstboek in een andere context nogmaals aangeboden wordt.

(Astrid van Laar, ITAV, TU Delft)