Online verdiepingsmodule ‘Feedback op schrijfproducten’

In opdracht van de Taalunie ontwikkelt het INTT een aantal verdiepingsmodules voor docenten Nederlands als Vreemde Taal. Zoals wellicht bekend, ondersteunt de Taalunie alle NVT docenten die wereldwijd in circa 40 landen werkzaam zijn en aldaar de Nederlandse taal onderwijzen.

Naast de drie reeds bestaande basismodules voor deze doelgroep, ontwikkeld door CTO in Leuven, wordt het aanbod flink uitgebreid met verschillende nascholingsmodules die afzonderlijk van elkaar zijn te volgen. Zowel CTO als het INTT breiden het aanbod uit.

Deze maand verschijnt Feedback op schrijfproducten in de leeromgeving van de Taalunie, een praktische module met tips & tools en voorbeelden van wat te doen met een tekst van een cursist. Begin volgend jaar volgen Online onderwijs en twee modules over Spreken.

(Fien Dekking, INTT, Universiteit van Amsterdam )