Online workshops werken drempelverlagend

De omschakeling naar online ondersteuning tijdens de lockdown betekende voor Monitoraat op Maat – Academisch Nederlands (Linguapolis) geen meltdown. Integendeel: studenten vonden de voorbije twee jaar gemakkelijker de weg naar onze extracurriculaire workshops academisch schrijven, academische teksten lezen en opvallende taalfouten voorkomen. In vergelijking met de periode voor de lockdown, steeg het aantal studenten dat een beroep deed op Monitoraat op Maat – onder studenten van de Universiteit Antwerpen beter bekend als het MoM – met veertig procent.

De ervaring tijdens de lockdown maakte duidelijk dat voor een groep studenten online ondersteuning drempelverlagend werkt. Zo kiezen studenten soms bewust voor de ‘veiligheid’ van afstandsbegeleiding en vinden werkstudenten of studenten die ver van de campus wonen het vaak om praktische redenen gemakkelijker. Uit de beoordeling van de deelnemers blijkt ook dat de studenten in hoge mate tevreden zijn over de online coaching. Onder meer de mogelijkheid tot interactie met medestudenten kan op veel bijval rekenen.

Een format waarin het online aanbod naast de ondersteuning op de campus wordt behouden, kan wellicht het bereik van onze doelgroep in de toekomst nog verbeteren. Tot die doelgroep behoort elke student voor wie academische taalvaardigheid bij de studie een drempel vormt of dreigt te vormen.

Studenten volgen de workshops op eigen initiatief en worden dus niet verplicht tot deelname of gemotiveerd met extra studiepunten. De competentieversterkende aanpak binnen een veilige leeromgeving met betrokken coaches, stimuleert de autonome motivatie van de deelnemers.

Meer info: monitoraatopmaat@uantwerpen.be

(Dirk Berckmoes, Linguapolis, Universiteit Antwerpen)