Ontwikkeling MOOC Uitspraak Nederlands gestart

Als NT2-docenten zijn we als geen ander vertrouwd met variaties in uitspraak van het Nederlands. Het verschil tussen nieuwe sprekers en moedertaalsprekers blijft vaak hoorbaar en ook onder moedertaalsprekers zijn de uitspraakvarianten natuurlijk talrijk. Dat zien we ook terug in het (taal)onderwijs. VU Amsterdam wil graag bijdragen aan een inclusieve samenleving. Vanuit het idee dat goed uitspraakonderwijs nodig is, maar dat uitspraakverschillen er ook gewoon mogen zijn, ontwikkelen we een nieuwe cursus. Een team van VU-NT2 is samen met Laura Rupp, VU universitair hoofddocent Engelse Taalkunde en oprichter van het Centre for Global English, met veel enthousiasme aan de slag gegaan met een MOOC Uitspraak Nederlands in een diverse samenleving. Het ontwikkelteam heeft daarmee drie doelen voor ogen, namelijk verhogen van de effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse uitspraakonderwijs, beter toegankelijk maken van taalcursussen voor internationale studenten en medewerkers en begrip en acceptatie bevorderen van de varianten van het gesproken Nederlands. Als we elkaars uitspraakvarianten accepteren en begrijpen, zijn we gelijkwaardiger. Lees meer

(Saskia Ligthart, VU-NT2, Vrije Universiteit Amsterdam)