Over taal, identiteit en ecologie in de 21ste eeuw

Ons taalkundige ecosysteem is uit balans. Dat heeft o.a te maken met de rol van het Engels als taal van de globalisering. Linguapolis-taaldocent Frank van Splunder beschrijft deze ontwikkelingen in zijn boek Language is Politics. Exploring an ecological approach to language.

Taal is politiek in de zin dat mensen taal gebruiken om zich uit te drukken en – vooral – om relaties aan te gaan met andere mensen, al dan niet op een vreedzame manier. Maar taal is ook cultuur, economie, en zelfs biologie. In zijn boek pleit hij voor een ecologische benadering van taal, waarbij diversiteit tussen talen noodzakelijk is en talen in evenwicht moeten zijn. Helaas is dat vaak niet zo: denk maar aan het overwicht van het Engels.

Het boek is bedoeld voor iedereen met een persoonlijke of professionele belangstelling voor taal en behandelt vragen zoals: Waar komen talen vandaan? Wat is de link tussen taal en identiteit? Wat is het verschil tussen een taal en een dialect? Wat zijn de machtsverhoudingen tussen talen in de wereld? Is het Engels een bedreiging voor andere talen? Deze en andere vragen worden besproken aan de hand van voorbeelden uit de hele wereld.

Op woensdag 25 maart van 19.00 tot 20.00 uur vertelt Frank hoe dit boek tot stand kwam en welke thema’s de rest van deze eeuw zullen bepalen. Kom luisteren en stel hem al jouw vragen tijdens de afsluitende receptie in de foyer van Het Brantijser (Universiteit Antwerpen, Stadscampus). Welkom!

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.

(Christine Engelen, Linguapolis, Universiteit Antwerpen)