PERSBERICHT: Inburgering – hoe kan het beter?

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees wil het inburgeringsbeleid herzien. Wachttijden, hoge kosten, dreigende boetes, malafide taalaanbieders: de lijst van misstanden is lang.

De branchevereniging Nederlandse en Vlaamse Universitaire Talencentra (NUT) is een platform voor kennisdeling rond taal en taalbeleid voor hogeropgeleiden, met 26 leden in Vlaanderen en Nederland. Veel van die leden houden zich bezig met inburgeringstrajecten voor hoogopgeleide nieuwkomers.

In een brief aan de minister zet de NUT de huidige situatie uiteen en doet het een aantal aanbevelingen voor een beter en gedifferentieerder inburgeringsbeleid.

Aanbevelingen in het kort:

  • Geef gemeente meer regie (terug) op inburgeringstrajecten
  • Zorg voor meer gedifferentieerde en innovatieve inburgeringstrajecten
  • Zorg voor een betere piekopvang bij DUO
  • Zorg voor een beter contact tussen taalaanbieders en maatschappelijke zorgverleners

 

De NUT wil graag bijdragen aan de vormgeving van een nieuw inburgeringsbeleid en nodigt het de minister uit om in gesprek te gaan.

Voor de volledige tekst van de brief, download dit pdf-bestand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Gebuis, bestuur NUT: marc@babel.nl, 0617946953.