Pilot gratis Social Dutch cursus voor studenten in Wageningen

De WUR heeft, op initiatief van de Studentenraad, voor 2019 het plan opgevat om in de vorm van een pilot de cursussen Social Dutch 1 en 2 gratis aan te bieden. Wageningen in’to Languages verzorgt deze cursussen.

Social Dutch 1 en 2 zijn gratis als studenten voldoen aan de aanwezigheidsplicht van 80% en ze de eindtoets maken (slagen hoeft niet). De hogere niveaus (Social Dutch 3 en 4) worden aangeboden tegen een voor studenten aantrekkelijke eigen bijdrage van 90 euro.

De pilot loopt van januari tot en met december 2019. Op dit moment wordt achter de schermen alles in gereedheid gebracht, zodat er in januari gestart kan worden met maar liefst 10 groepen Social Dutch 1 en 2.

(Annick Dankers, Wageningen in’to Languages, Wageningen University & Research)