Preparing adolescent refugees for study and work in the Netherlands: Start-up of an academic pre-Bachelor’s programme

In mei 2019 publiceerden Tjits Roselaar en Patty van Bielder (Language Center, Tilburg University) een artikel in het magazine Language Learning in Higher Education:

Preparing adolescent refugees for study and work in the Netherlands: Start-up of an academic pre-Bachelor’s programme

Het artikel kan via de website van De Gruyter gedownload worden.