Project in de kijker: Online language cafés

Vijf NUT-talencentra stelden op de NUT-conferentie tijdens een korte pitch een project voor. In onze nieuwsbrieven brengen we deze projecten graag even onder de aandacht.

 

Sinds het najaar 2023 organiseert Linguapolis een informele vorm van taal oefenen: de Online Language Cafés. Onder begeleiding van een moedertaalspreker (‘café-coach’) ontmoeten taalleerders elkaar digitaal in groep en praten ze wekelijks een uur over de cultuur, actualiteit en samenleving van een land of regio waar de taal wordt gesproken.

Een veilige plaats waar veel praten en
oefenen werd aangemoedigd. Top coach!
Top
thema’s!
deelnemer Jules

Anders dan bij de gekende Linguapolis-taalcursussen komen er geen huiswerk, studie of examens aan te pas. Het gaat enkel om de spreek- en luistervaardigheid en er is geen vastgelegd programma. De grootste troef is dat de deelnemers in een ontspannen online setting de taal gebruiken die ze eerder hebben geleerd.

In het kader van YUFE werden de Online Language Cafés gelanceerd voor de Student Journey-studenten: zij bouwen hiermee aan hun Language Star. Wie een Online Language Café als tutor leidt, verdient dan weer een Civic Star.

Al in de eerste sessie bleek hoe fijn het is om
je cultuur te kunnen delen met anderen.
coach Estefanía

Voor de bekendmaking van dit nieuwe initiatief zetten we een promotiecampagne op via mail en social media. In de toekomst zullen we nog meer inzetten op internationale werving, aangezien een
Online Language Café geen grenzen kent. Gezellig wordt het zeker, net als in een echt café!

(Maxime Peeters & Ginny De Vos, Linguapolis, Universiteit Antwerpen)