Publicatie artikel Academische Woordenschattoets

VU-NT2 docent en coördinator Camille Welie ontwikkelde samen met Cito een diagnostische academische woordenschattoets voor het hoger onderwijs. In Levende Talen Tijdschrift publiceerde hij een artikel waarin aan de hand van drie toetsafnames verslag wordt gedaan van de toetsontwikkeling en validering van deze toets. Uit de afnames bleek dat de toets betrouwbaar is en dat studenten met verschillende vooropleidingen, thuistalen en leeftijden er verschillend op presteren. Meer weten? Lees hier het artikel: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2181/1777

(Lydia Veldhuis, VU-NT2, Vrije Universiteit Amsterdam)