Samenwerking VU-NT2 en het Europese Language for Work-netwerk

Op 19 november kreeg VU-NT2 bezoek van het Europese Language for Work-netwerk. Dit netwerk is een van de projecten van het Europese Centrum voor Moderne Talen (ECML), dat staat voor kwalitatief hoogstaand taalonderwijs gericht op interculturele dialoog, democratisch burgerschap en sociale cohesie.

De experts van het netwerk verzorgden voor VU-NT2 een online training over praktijkgericht taalleren voor werk en dagelijks leven aan de hand van geslaagde Europese projecten op het gebied van werkgerichte taalverwerving. VU-NT2 kan deze expertise toepassen in het eigen NT2-onderwijs en inbrengen in het scholingsaanbod voor NT2-docenten.

 

(Ivet van der Eerden, VU-NT2, Vrije Universiteit Amsterdam)