Schrijfcentrum INTT

In het afgelopen coronajaar heeft het Schrijfcentrum van het INTT haar aanbod uitgebreid voor zowel het Nederlands als het Engels. Tijdens de eerste lockdown bleek er veel vraag te zijn naar online schrijfbegeleiding en sindsdien verzorgen onze tutoren individuele begeleidingen, workshops en scriptieweken via Zoom.

De scriptieweken zijn nieuw in ons aanbod. Het doel is om studenten te helpen met motivatie en structuur aanbrengen in de dag, wat voor studenten in tijden van corona nog lastiger is. Ze werken in kleine groepjes onder begeleiding van een schrijftutor een week lang samen aan hun scriptie. Er is elke dag een gezamenlijk opstartmoment waarin studenten hun doelen voor de dag bespreken en aan het eind van de dag is er een afsluiting waarbij ze vertellen hoever ze zijn gekomen en waar ze tegenaan zijn gelopen. Daarnaast zijn er enkele inhoudelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld korte presentaties, en kunnen studenten een individuele afspraak met hun tutor maken. Men is erg tevreden met deze vorm van ondersteuning die zowel in het Nederlands als het Engels wordt aangeboden, en inmiddels hebben honderden UvA-studenten van alle faculteiten deelgenomen.

Verder bieden we steeds meer workshops aan. Voor het Nederlands zijn er de workshops Werkwoordspelling, Lastige kwesties en Formuleren en voor het Engels de workshops Common Language Errors, Structure en Using Sources. Binnenkort organiseren we ook een workshop Effective Scientific Writing voor promovendi en postdocs en een workshop over Wordiness. Docenten van de UvA kunnen tevens bij ons terecht voor workshops op maat voor specifieke doelgroepen.

Door bovenstaande ontwikkelingen neemt de bekendheid van het Schrijfcentrum binnen de UvA toe en is er steeds meer vraag naar zowel individuele begeleidingen als workshops en scriptieweken.

(Fien Dekking, INTT, Universiteit van Amsterdam )