Seminar HvA: Succes met je taal!

Op 10 oktober vond op de Hogeschool van Amsterdam een seminar plaats onder de naam Succes met je taal!. Het doel van het seminar was enerzijds om de invloed van taal op studie en beroep te verhelderen en anderzijds om deelnemers handvatten te geven om in hun eigen onderwijs, op eenvoudige wijze, bij te kunnen dragen aan de taalontwikkeling die alle studenten in het hoger onderwijs moeten doormaken. Het seminar werd geopend door de rector van de hogeschool, waarna een tweetal keynotes, onder meer van lector Louise Elffers, benadrukten welke problemen studenten kunnen ondervinden in de doorstroom naar het hbo, welk effect dat heeft en welke verantwoordelijkheid ons onderwijs daarvoor zou moeten nemen. In de workshoprondes is daarna dieper ingegaan op de toepassing van taalontwikkelend onderwijs in de les, zowel voor Nederlands als voor Engels, en op verschillende manieren van effectieve feedback geven. Bovendien is er een demonstratie gegeven van de mooc Beter schrijven in het hoger onderwijs en van de toepassing van virtual reality in presentatielessen. De middag werd afgesloten met een discussieronde rondom een aantal prikkelende stellingen. De organisatie was in handen van het taalteam van Studentenzaken van de hogeschool. Zij kijkt terug op een zeer geslaagd seminar, dat hoogstwaarschijnlijk een vervolg zal krijgen.

(Bas van Eerd, Taalteam HvA, Hogeschool van Amsterdam)