Smakelijke versprekingen

Bij het organiseren van een congres mailde een (niet-Nederlandstalige) collega van het organiserend comité:

Vragen we naar speciale dieetwensen? Bijvoorbeeld: vegetarisch/geen vis/geen schaal- en scheeldieren?

 

Een docent NT2 nam een mondelinge taaltest af van een man uit Iran en vertelt:

Ik dacht dat hij het had over ‘Lieve Heer in België’, maar het bleek te gaan over ‘(het) leven hier in België’.

 

Een student met Italiaanse roots vertelde dit in de les:

“Amai, die tandpasta is duur!” (hij bedoelde ‘hard’, een italianisme…)

 

En tot slot een grappige (maar ook verontrustende) ‘verspreking’, een dialoog tussen een zoon van een op sterven liggende vader en diens behandelend verpleeghuisarts:

Zoon: Is ie bij?
Arts: Nee, ik ben niet bij hem.
Zoon: Is ie bij kennis?
Arts: Nee, ik ben geen kennis van hem.
Zoon: Is hij bij bewustzijn?
Arts: Nee.
En toen pas begreep hij de vraag…
(NB: de arts was Oost Europees)