Smakelijke versprekingen

Een NUT-collega vertelt:

Ik stond laatst bij de koffieautomaat en omdat ik mijn koffiekaart was vergeten vroeg ik dat aan iemand die daar stond. Het bleek een buitenlandse te zijn met wie ik vervolgens een gesprekje in het Nederlands had.
Ik drukte bij cappuccino op ‘sterkte’ om de koffie iets sterker te krijgen. Zij reageerde hierop met: “Ja, de koffieautomaten wensen je hier al sterkte toe.”

Ik geef toe dat er betere koffie bestaat.

 

 

In een van de cursusevaluaties stond: ‘Ik wil graag meer sprekende oefeningen.’

Dat zal aardig wat rumoer veroorzaken tijdens de les.