Smakelijke versprekingen

  • Toen een student Toegepaste Economische Wetenschappen het acroniem NYSE wilde uitleggen op een test, schreef die “New York Stocking Exchange”…
    Daar stellen we ons heel wat anders bij voor dan de eerder saaie stocks.  🙂
  • Een nieuwe student komt de les Spaans binnen binnen. Hij is erg spontaan en grappig. Zijn naam is Frank en hij zei “ Soy Frank pero en español se dice Franco”. Iedereen begon te lachen: een dictator in de klas, het is eens iets anders.
    (Taaltip: Frank is in het Spaans eerder Francisco dan Franco.)