Spreektaal 3, ontwikkeld door VU-NT2 en Stichting HBT, is verschenen

Op 28 januari 2021 vond de feestelijke online lancering plaats bij Stichting Het Begint met Taal. Namens VU-NT2 waren Anne Hammers en Annemarie Nuwenhoud van de afdeling Expert aanwezig. Anne Hammers gaf een presentatie over hoe SpreekTaal 3 ontwikkeld is en hoe je er (online) mee kunt werken.

SpreekTaal 3 bestaat uit vijftien praktische modules en is geschikt voor halfgevorderde anderstaligen met een taalniveau tussen A2 en B1. Daardoor sluit het goed aan op de nieuwe inburgeringswet. Met het materiaal oefenen nieuwkomers gericht hun spreekvaardigheid, zodat ze de Nederlandse taal sneller en beter onder de knie krijgen. Het Begint met Taal ontwikkelde SpreekTaal 3 samen met VU-NT2 en ervaren coördinatoren en taalvrijwilligers. Van Dale geeft het materiaal uit.

Voor meer informatie zie het nieuwsbericht op de website van VU-NT2: SpreekTaal 3 is verschenen – 2021 – NT2, Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl)

(Ivet van der Eerden, VU-NT2, Vrije Universiteit Amsterdam)