Struikelwoorden: Basiswoordenschat Academisch Nederlands

Vanaf dag één worden instromende studenten in het hoger onderwijs geconfronteerd met de academische woordenschat, die bestaat uit vaktermen en subtechnische woordenschat. Ongeveer één woord op twintig in cursusteksten behoort tot die subtechnische woordenschat, waarover veel studenten struikelen. Het boek Struikelwoorden biedt een beschrijving van de 1600 meest frequente struikelwoorden. Het vormt een ideale bron voor de verheldering van het academische taalregister. Bovendien stimuleert dit boek niet alleen het taalvermogen van studenten, maar ook de zelfstandigheid tijdens hun studietraject. Meer informatie over het boek is te vinden op https://www.lannoo.be/nl/struikelwoorden.

Aan het boek zijn online applicaties gekoppeld:

  • Met de zoekfunctie kun je het volledige boek doorzoeken.
  • De leeshulp verrijkt een geüpload bestand of tekst met de gegevens uit het boek.
  • In een persoonlijk woordenboek kun je een lijst opstellen van woorden die je niet (goed) beheerst.
  • De omzettingstool geeft voor algemene woorden een specifieker, academisch alternatief.
  • De taalprikkels zijn korte oefeningen die dagelijks via mail verstuurd worden.

Een demo van die toepassingen is te vinden op https://ilt.kuleuven.be/market/struikelwoorden_toep.php.

Het boek is een onderdeel van het StAN-pakket (Servicetool Academisch Nederlands), een reeks toepassingen waarmee instellingen of opleidingen een taalbeleid kunnen implementeren of verder uitwerken. Voor meer info, zie https://ilt.kuleuven.be/market/stan.php.

(Serge Verlinde, Instituut voor Levende Talen, KU Leuven)