Interculturele communicatie in het hoger onderwijs – Studiedag themagroep IC

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert de themagroep Interculturele Communicatie (IC) van de NUT een studiedag over “Interculturele communicatie in het hoger onderwijs”. Plaats is het ILT van de KU Leuven. Het programma bevat een mix van theorie (TOPOI–model van Edwin Hoffman) en praktijkaspecten belicht vanuit verschillende invalshoeken.

De studiedag ziet er als volgt uit:

  • 9u-9.30u ontvangst en opening studiedag
  • 9.30u-13u TOPOI-model van Edwin Hoffman
  • 13u-14.15u lunch
  • 14.15u-15u eerste reeks workshops
  • 15u-15.45u tweede reeks workshops
  • 15.45u afronding studiedag
  • 16u-17u borrel

In de namiddag worden twee workshops gegeven die telkens herhaald worden zodat iedereen beide kan volgen.

Kosten: € 40,- inclusief materiaal, lunch en borrel.
Inschrijving: https://ilt.kuleuven.be/interculturaliteit/
Voor wie dicht bij het station wil logeren, kan hier een hotel vinden.

(Vincent Merk, voorzitter themagroep IC, TU/e
Annemie Decavele, lid themagroep IC, ILT KU Leuven)