Subsidieaanvraag pre-bachelor toegekend aan Tilburg University

Met de start van het academisch jaar 2018-2019 is er ook een tweede cohort gestart in het pre-bachelorprogramma van Tilburg University. Vijftien gemotiveerde vluchtelingstudenten proberen in een jaar tijd een toegangsticket te bemachtigen tot een universitaire studie in Nederland. Omdat het een intensief programma is dat niet onder de reguliere BaMa-structuur valt, heeft het Language Center met ondersteuning van de afdeling Grant Support een subsidie-aanvraag geschreven voor OP Zuid, een Europees subsidiefonds voor Zuid-Nederland. En met succes: de aanvraag is gehonoreerd. Hierdoor is het programma niet alleen twee jaar lang bekostigd, maar kunnen we ook een verbeterslag maken. Door het inbouwen van een stage willen we het arbeidsmarktperspectief van de deelnemers op de korte en middellange termijn in het programma te verbeteren.

(Tjits Roselaar, Language Center, Tilburg University)