Talencentrum in de kijker: Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies, Universiteit van Amsterdam

Het afgelopen jaar hebben we, samen met VU-NT2,  veel tijd en moeite gestoken in de volledige herziening van onze NT2-methode. Inmiddels zijn we de trotse ouders van een stralende vierling: Code + 1, 2, 3 en 4.

 

De BVNT2 wil de eisen herzien die worden gesteld aan opnamen in het Register van gecertificeerde NT2-docenten. Docenten die geen EVC-procedure bij de BVNT2 hebben doorlopen en/of die voor 2005 hun docentenopleiding hebben voltooid, komen niet meer in aanmerking. Dit kan ertoe leiden dat docenten die aan de wieg van het NT2-onderwijs in Nederland hebben gestaan, zich opeens geen gekwalificeerde docent meer zouden mogen noemen. Grrrr!

 

De UvA heeft onlangs formeel uitgesproken een tweetalige universiteit te zijn. Komende jaren zullen wij ons dan ook, naast taalondersteuning voor moedertaalsprekers van het Nederlands,  gaan richten op ondersteuning van studenten in Engelstalige programma’s.

 

De UvA mag zich verheugen in een geëngageerde studentenpopulatie, met een zekere regelmaat worden er gebouwen van de universiteit bezet. Ongeacht de doelen, een bezetting is voor een instituut met een strakke planning een stevige uitdaging. Afgelopen september ‘werden wij bezet’. Eerste prioriteit was ervoor te zorgen dat al het onderwijs door kon gaan. Gelukkig konden we in andere universiteitsgebouw en in een enkel geval bij een ruim aan de gracht behuisde cursist terecht.

 

De bezetters zijn wel zo aardig geweest onze plantjes water te geven.

 

 

Over enkele jaren verhuizen we naar het geheel vernieuwde binnenstadkwartier. We hebben visioenen van een grote hal, met een mooie, toegankelijke balie. Laagdrempelig, zodat studenten voor cursussen NT2 en taalondersteuning Nt1 en Engels makkelijk de weg naar ons kunnen vinden.

(Esther Scheeren, INTT, Universiteit van Amsterdam)