Talencentrum in de kijker: INTT

Sinds herfst 2022 geven we Nederlands aan een groep Oekraïense leerkrachten. Ze schieten als een speer vooruit en dit voorjaar is een tweede groep gestart. Het is de bedoeling dat ze straks als volledig bevoegde leerkracht voor de klas in het basisonderwijs staan. Zo snijdt het mes aan twee kanten: wij leren ze Nederlands en zij dragen bij aan de oplossing van het lerarentekort in het Amsterdamse onderwijs.

Het taalvaardigheidsniveau waarmee onze eerstejaars studenten binnenkomen laat nog te vaak te wensen over. Onderzoek heeft uitgewezen dat remediëring helpt, maar zolang de kloof tussen voortgezet en hoger onderwijs niet wordt gedicht, blijft het dweilen met de kraan open.

 

Het is geweldig om de geboorte van chatbots als ChatGPT mee te maken, maar hoe gaan wij en onze studenten daar in de praktijk mee om? Daarin ligt voor ons allen de komende tijd een enorme uitdaging.

 

Het leek er even op dat we geheel zouden verengelsen, maar we horen nu ook tegengeluiden. Ook internationale studenten (aan de UvA 1 op de 3) worden gestimuleerd om in ieder geval een basiskennis van het Nederlands op te doen, zodat ze hier gemakkelijker aarden.

 

We zijn een hecht team waarin naast maandelijkse bijeenkomsten gericht op deskundigheidsbevordering ook plaats is voor plezier naast het werk in de vorm van een sociale app, kerst- en zomerborrels en uitstapjes (zie foto’s onderaan dit bericht).

 

Ons onderwijs is in de 37 jaar dat we bestaan veranderd, maar altijd ingegeven door nieuwe wetenschappelijke inzichten van onze collega-onderzoekers aan de UvA. We hopen dat dat nog lang zo blijft.

 

(Folkert Kuiken, INTT, Universiteit van Amsterdam)