Talencentrum in de kijker: Tilburg University Language Center

Afgelopen jaar is Tilburg University overgestapt op het studie-informatiesysteem Osiris. Het Language Center is meegegaan in deze exercitie. In de onderwijscatalogus vinden studenten nu naast het onderwijs van hun eigen opleiding alle cursussen die de “faculteit Language Center” aanbiedt. Voor onze zichtbaarheid is dat prachtig en we zijn ook blij met de praktische voordelen die het systeem met zich meebrengt. Inschrijving, communicatie met studenten en de registratie van cijfers zit nu in één compact systeem.

 

Het Language Center wordt dan wel als “faculteit” gezien in Osiris, maar helaas niet als het gaat om het verdelen van innovatiegelden over de faculteiten. Wij moeten extreem hard werken om opgemerkt te worden als het gaat om universiteitsbrede vernieuwingen bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering van het onderwijs. Dat is wel eens erg frustrerend.

 

Het inburgeringsbeleid gaat drastisch op de schop. Dat biedt kansen voor onze afdeling NT2. Wij werden gevraagd om met de gemeente Tilburg mee te denken over de invulling van het gemeentelijk beleid en dat van de gemeenten in de regio. Dit heeft geleid tot een zgn. Fast Track voor hoogopgeleide inburgeraars waarmee nu wordt proefgedraaid. Eén keer raden waar deze doelgroep intensief NT2-onderwijs volgt.

 

Het Language Center bestaat uit een team van ca. 50 medewerkers. Om ervoor te zorgen dat we elkaar ook buiten de kantoortuin weten te vinden, drinken we een keer per maand een borrel met elkaar in het campuscafé. Telkens op een wisselende werkdag, zodat ook parttimers af en toe kunnen aansluiten.

 

In 2017 kondigde Tilburg University af een tweetalige universiteit te zijn. Een bijbehorend besluit was dat alle medewerkers twee jaar lang gratis (onze!) cursussen Engels en NT2 konden volgen. Wij dromen ervan en strijden ervoor dat de subsidiëring van taaltrainingen een structureel recht voor medewerkers wordt.

 

(Tjits Roselaar, Language Center, Tilburg University)