Talencentrum in de kijker: Universitair Centrum voor Talenonderwijs, Universiteit Gent

In navolging van het doorheen de voorbije jaren geoptimaliseerde traject academisch Engels voor doctorandi en docenten was ons traject gericht op studenten aan grondige vernieuwing toe. We herwerkten het tot twee sterke niveaus English for Academic Purposes (een voorbereidend en een toegespitst op schrijfvaardigheid) en konden op enthousiaste reacties van de deelnemers rekenen.

 

De in- en doorstroom NT2 vertoont stevige grillen, wat heel wat verschuivingen en annuleringen veroorzaakt. Een strakkere planning en een prijsaanpassing moeten ons helpen deze horde over te huppelen. Achter de schermen denken we creatief na over een herziening van het raamwerk achter ons traject rekening houdend met de inhoudelijke struikelblokken voor de cursisten.

 

Ondanks de academische focus van de ITNA-test is deze niet de enige toegangspoort tot een hogere studie in het Nederlands aan een Vlaamse universiteit. Het ERK leverde een gemeenschappelijk vocabularium ter inschatting van taalniveau, maar het ontbreekt nog aan gemeenschappelijke criteria waaraan de diverse testmethodes moeten beantwoorden. Hierrond moet een gesprek op overkoepelend niveau opgestart kunnen worden.

 

De Taalunie Zomercursus Nederlands blijft een prachtige ontmoeting met internationale studenten neerlandistiek en een heerlijke samenwerking met Nederlandse docenten. Samen met hen ontdekken we steeds nieuwe taalverschillen. De Vlaamse docenten weten nu dat je niet harig hoeft te zijn om je snor te drukken, terwijl de Nederlanders gewaarschuwd zijn om met een broek vol goesting niet op restaurant te gaan.

 

Het UCT kan binnen de UGent geen curriculaire vakken in de Bachelor- en Master-opleidingen aanbieden, hoewel we met onze know-how en expertise zeker een stevige bijdrage zouden kunnen leveren. Graag blijven we werken aan het beter bereiken van & inspelen op de noden van deze studentenpopulatie en het nauwer samenwerken & informatie uitwisselen met de vakgroepen zelf.

(Tom De Moor, UCT, Universiteit Gent)