Talencentrum in de kijker: VU-NT2

De delen voor lager- en midden-opgeleiden (0 tot B1) van de nieuwe digitale totaalmethode LINK (uitgeverij  Boom) zijn verschenen! Op naar de publicatie van de delen voor hoger-opgeleiden (0 tot B2), waaraan we nu werken.

Extra trots zijn we, omdat we intussen ook IJsbreker+ en met veel genoegen, samen met onze Amsterdamse INTT-collega’s, Code+ hebben herzien.

Hoe belangrijk we het ook vinden dat de rotte appels verwijderd worden uit de taalaanbiedersmarkt, de hoeveelheid extra werk die het met zich meebrengt om het keurmerk Inburgering van Blik op Werk te behouden, heeft een hoog Grrrr-gehalte!

 

Onze NT2-docentenopleiding bestaat 15 jaar. In 2004 bescheiden begonnen met acht cursisten, in 2019 bereiken we het totale aantal van 700 gecertificeerde NT2-docenten. De inhoud van de eerste jaargang is onvergelijkbaar met de huidige en ook nu gaat de opleiding weer op de schop, want de zoveelste nieuwe Inburgerwet komt eraan. Dus: nieuwe regels, nieuw onderwijs, nieuwe leergangen.. een nieuwe uitdaging!

Even vreesden we dat we de enorme toeloop van docenten die het assessment Competent Docent NT2 willen afleggen, niet aan zouden kunnen. Gelukkig hebben we, samen met de andere opleiders, net op tijd docenten in de gelegenheid kunnen stellen het certificaat Basisassessor te halen, waardoor we nu toch aan de vraag kunnen voldoen.

 

In de categorie ‘Wist u datjes’: het VU-NT2 team heeft een workshop Bob Ross Happy Painting gedaan. Naast veel lol en 15 identieke maar toch ‘eigen’ berglandschapjes, leverde dit tal van nieuwe inzichten op, zoals “We don’t make mistakes, we just have happy accidents.”

 

Wat zou het fantastisch zijn als we laaggeletterdheid kunnen helpen terugdringen door samen met andere opleiders (o.a. het ITTA) en maatschappelijke partners (zoals de Stichting Lezen en Schrijven) opleidingsmodules voor Competent docent Basisvaardigheden te verzorgen. Dat zou ook een mooie kans zijn voor NT2-docenten om hun competenties te verbreden.

(Ivet van der Eerden, VU-NT2, Vrije Universiteit Amsterdam)