Talencentrum Maastricht University: nieuwe alliantie

Het Talencentrum van de UM was het enige TC dat gelieerd was aan de lokale Universiteitsbibliotheek. Deze alliantie gaan we loslaten en we gaan een nieuwe alliantie aan met het CES, dat een onderdeel is van het StudentServicesCentre (SSC) en dat zich ook in de vrije dienstverlening begeeft. Het CES organiseert programma’s voor buitenlandse studenten (uit VS of Australië) die voor een semester naar Maastricht komen om onderwijs te volgen aan de UM. Ze nemen de studenten heel veel uitzoekwerk uit handen en bieden een full-service pakket: ze schrijven de studenten in bij reguliere UM-cursussen, organiseren aparte cursussen als de partneruniversiteit daarom vraagt, zorgen voor verzekering, huisvesting en een intro in Maastricht/Europa. We denken met deze alliantiepartner sterker te staan binnen de Universiteit Maastricht door verschillende aanbieders van niet-reguliere onderwijsactiviteiten (extra-curricular activities) aan elkaar te koppelen. De voordelen zitten aan de kant van de organisatie en inhoud.

  • Organisatie: beide partijen hebben enkele zgn. “één-pitters” voor planning, communicatie, secretariaat. Door deze mensen met elkaar samen te laten onderzoeken hoe ze samen sterker kunnen staan, hopen we minder kwetsbare organisaties te worden. Ook bij het laten ontwikkelen van een systeem voor inschrijvingen en online betalingen.
  • Inhoud: samen bekijken waar we elkaar inhoudelijk kunnen versterken en eventueel samen nieuwe markten benaderen.

We gaan eerst een jaar low profile samenwerken en nemen daarna een beslissing of het een Go/Nogo wordt. Bij Go betekent dit een formele reorganisatie en komt het Talencentrum onder de directeur van het SSC te hangen. De medewerkers worden niet bedreigd met banenverlies.

Op termijn zouden hier nog meer organisaties aan toegevoegd kunnen worden die niet-reguliere onderwijsactiviteiten organiseren.

(Yvette Froeling, Language Centre, Maastricht University)