TCD Symposium Taal en Toekomst

Op 26 september – de Europese Dag van de Talen – heeft het Talencentrum Defensie (TCD) onder de titel ‘Taal en Toekomst’ met een dagvullend taalsymposium haar eerste lustrum gevierd. Een prachtig divers gezelschap van 80 gasten van binnen en buiten Defensie vulde de zaal.

Commandant TCD, Kolonel Jan-Carel Annevelink opende de dag door onder andere te benadrukken dat het werk van Defensie uniek en complex is, en zich uitspreidt over de hele wereld. Het vraagt speciale deskundigheid en karaktereigenschappen. Ook kent het zowel eigen als NATO terminologie, naast veiligheidsniveaus. Allemaal redenen waarom de taalbehoefte van Defensie niet geheel civiel kan worden uitbesteed.

Het TCD is de centrale speler in die taalbehoefte. Wat generiek is kan worden uitbesteed en wat specifiek is besteedt het TCD in. Ook noemde de commandant TCD de exponentieel ontwikkelende digitalisering van ta

aldiensten. Onderwijs kan steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk worden aangeboden, vertaalmachines worden zelflerend en ook het digitaal vertolken van spraak wordt steeds verfijnder. Wat gaat dit betekenen voor een organisatie zoals het TCD? Blijft de menselijke factor nog nodig in dit werk en zo ja, wat betekent dit voor de mensen die daarin werkzaam zijn?

Wat taal en toekomst ons gaan brengen durfde de commandant niet precies te voorspellen. Wel durfde hij de gasten te verzekeren dat er zonder taal geen toekomst zal zijn en sloot daarmee af.

Luitenant-generaal b.d. en voormalig Commandant Landstrijdkrachten (2011-2016) Mart de Kruif verzorgde de officiële opening met een toespraak vol pakkende verhalen uit zijn rijke (inter)nationale ervaring. Zijn besef dat taal essentieel is voor een effectief Defensie-optreden wist hij goed te verwoorden. Futuroloog Peter van der Wel nam vervolgens in zijn presentatie het gehoor mee in de toekomst, verraste iedereen met de diversiteit en snelheid van ontwikkelingen en daagde uit daarover na te denken. Dat niet alleen taal maar ook de mens toekomst heeft bewezen C NLDA en C TCD door Kapitein Kevin van Loon voor het front van de gasten te verrassen met zijn bevordering tot majoor.

Edwin Maes van de afdeling Cultuurhistorische Achtergronden en Informatie (CAI) maakte na de gezellige lunch op interessante wijze de verbinding tussen taal en cultuur. Daarna waren de mensen van het TCD aan zet. Alex Berndsen, Kevin van Loon en Charlotte Annink presenteerden de

deelnemers de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van respectievelijk Neural Machine Translation, vertaalcomputer Travis de Tolk en de digitale ontwikkelingen in het taalonderwijs. Dagvoorzitter Kees Bakhuijzen daagde de gasten na al deze input uit om met stellingen kleur te bekennen en liet enkelen aan het woord om hun mening toe te lichten. Met ondersteuning van Word Cloud vroeg Kees de deelnemers aan het eind van de dag hun indruk over de dag weer te geven in één woord. Dat daarbij naast ‘futuroloog’ ook ‘mens’ meermalen werd genoemd is een hoopvol teken in deze tijd van razendsnelle digitale ontwikkelingen.

Alle inleiders kregen waardering voor hun bijdragen en helder werd dat iedereen van mening was dat de mens in de toekomst van taaldiensten een weliswaar veranderende maar zeker cruciale rol blijft spelen. Bij de afsluitende borrel met live muziek van het Cadetten Tamboer Korps keek iedereen terug op een geslaagd TCD symposium!

(Kees Bakhuijzen , TalenCentrum Defensie, Nederlandse Defensie Academie)