Themagroep Academisch taalgebruik – NUT-conferentie Groningen

Voor editie 2018 van de themagroepvergadering 2cademisch taalgebruik tekenden 20 coördinatoren uit 12 universiteiten present. Collega-themagroepvoorzitter Estelle Meima en ik lieten de agenda bepalen door het verslag van de vorige editie en een bevraging die vooraf aan de leden doorgestuurd werd. Tenslotte kaderden we de onderwerpen binnen het thema van future-proof talencentra.

Voor we lijnen uitzetten voor de toekomst, lijstten we eerst de markantste trends van de voorbije jaren op. Veel talencentra rapporteerden over een toegenomen interesse voor academische taalvaardigheid zowel in het Engels als in het Nederlands, onder meer onder invloed van taaltesting. Helaas is deze groei niet altijd makkelijker te managen, wat leidt tot een prangende vraag naar gekwalificeerd personeel en een uitdaging om studenten op de juiste manier te kunnen bereiken. In het algemeen is er nood aan hechtere samenwerking tussen talencentra en faculteiten en moeten deze laatstgenoemde meer inzetten op taalontwikkeling binnen hun curricula.

Om onze curricula future-proof te maken, hielden we een brainstorm rond wat de noden zijn voor een cursus op het niveau van een PhD / masterstudent / instromer. We zullen in de nabije toekomst voorbeelden van specifieke cursusopbouw verzamelen om verder van elkaar te kunnen leren. Na / naast het cursustraject is er echter nood aan goede tools voor lifelong learning, zodat de toekomst van de kennis bij de studenten ook gegarandeerd is. Jeroen Van Engen gaf ons een korte demonstratie van een digitaal platform waarmee de RUG werkt. We zullen ook hiervoor nuttige links verzamelen en aan elkaar communiceren.

We eindigden de vergadering met het bouwen aan de nabije toekomst van de themagroep: we streven ernaar om aan de start van het volgende academiejaar samen te komen voor een dag met enkele workshops en brainstorms rond hete hangijzers binnen onze groep. Deze brainstorms zullen leiden tot kleine onderzoeksprojecten waarvan de resultaten bij de volgende themagroepvergadering gepresenteerd zullen worden. Mooie vooruitzichten dus!

(Tom De Moor, NUT-themagroepvoorzitter Academisch taalgebruik)