Themagroep Academisch taalgebruik – NUT-conferentie Maastricht

NUT sidewinderBij de vergadering van deze themagroep waren dit jaar 16 groepsleden van 12 verschillende talencentra te vinden. De bijeenkomst startte met een workshop over het aanleren van academisch vocabulaire, waarbij enthousiast gespeeddatet werd en we de effectiviteit van verschillende woordenschatoefeningen bespraken.

We voerden discussies over de thema’s ‘correct’ vs. communicatief taalgebruik (wat is in een interculturele context belangrijker?) en academisch vs. professioneel taalgebruik (zien we hier een verschuiving?).

Veel themagroepleden waren benieuwd naar elkaars ervaringen met Rosetta Stone, OLS (Online Linguistic Support) van Erasmus en de gloednieuwe RATEr test (Radboud Academic Test of English). Die tools hebben we stuk voor stuk de revue laten passeren, en voor elk was wel een vraagbaak aanwezig: een mooi staaltje uitwisseling.

Tot slot kregen we een update over de TaalVaST-toets (TaalVaardig aan de STart), die het afgelopen jaar in Leuven geïmplementeerd is, en bespraken we verschillende manieren om studenten te begeleiden bij academisch schrijven.

(Marijke Kranenburg en Estelle Meima, themagroepvoorzitters Academisch taalgebruik)