Themagroep Interculturele communicatie – NUT-conferentie Antwerpen

Met veel enthousiasme is de themagroep Interculturele Communicatie bij elkaar gekomen in Antwerpen. Hierbij hebben we naast vertrouwde deelnemers een aantal nieuwe leden kunnen verwelkom. Eerst bespraken we de stand van zaken bij de verschillende taalinstituten. Wat wordt er aangeboden op het gebied van interculturele communicatie en welke ontwikkelingen zijn er gaande? Met de voortgaande internationalisering in het hoger onderwijs neemt interculturele communicatie een steeds belangrijkere plaats in. Aan de ene kant bespraken we het cursusaanbod en voor studenten en zakelijke partners, aan de andere kant keken we ook wat er voor docenten en ondersteunend personeel wordt gedaan om hen meer bewust te maken. Vervolgens werden er kennis en ideeën aangaande literatuur en ontwikkelingen in het vakgebied uitgewisseld.

Voor het komende jaar is er een plan om een online platform op te zetten waar we literatuur, ontwikkelingen in het vakgebied en ideeën uitwisselen. Daarnaast is er veel enthousiasme voor een ‘meet the expert’ dag, die mogelijk in de zomer kan plaatsvinden.

En met een internationaal perspectief, de vergadering was in het Engels én het Nederlands!

(Erick van den Bercken, voorzitter themagroep Interculturele communicatie)