Themagroep Interculturele Communicatie – NUT-conferentie Groningen

Op vrijdag 23 maart 2018 kwam de themagroep Interculturele Communicatie (IC) bijeen voor de vierde keer in haar jonge bestaan. Een tiental vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse instellingen (van universiteiten en van een hogeschool) waren aanwezig. Op de agenda stonden o.m. de volgende onderwerpen:

  1. Stand van zaken IC bij de vertegenwoordigde instellingen, wat er zoal leeft en borrelt in onze talencentra kwam uitgebreid aan bod. Ondanks het feit dat wij ieder jaar ouder worden als themagroep zijn we nog steeds een heterogeen gezelschap met vele variabelen. Een constante is wel dat IC haar bron blijft vinden in het NT2-onderwijs.
  2. Samenvatting en reacties over de NUT-docentendag over “Feedback in ons talenonderwijs” in Brussel op 19 januari 2018. Men vond die dag heel erg nuttig inzake het onderwerp over feedback. Er kwam een goede balans tussen theorie en praktijk, sommige plenaire zittingen en workshop sprongen uit het oog.
  3. Op 20 oktober 2017 werd in Leuven de eerste studiedag van onze themagroep gehouden. De KU Leuven organiseerde het event en het werd een groot succes met goede sprekers, zoals o.m. IC-autoriteit Edwin Hoffman over zijn TOPOI-model en Michaela Carriere uit de RUG over haar ervaringen met vluchtelingen.
  4. Groepsdiscussie over visie IC en plannen voor het komende jaar/ jaren: dit werd zoals ieder jaar een levendige discussie waarbij vele suggesties en plannen werden uitgewisseld.
  5. Nieuw dit jaar was het laatste punt op de agenda: de verkiezing van een nieuwe voorzitter omdat de termijn van Vincent Merk na 3 jaar afloopt. Omdat potentiële kandidaten niet aanwezig waren, maar juist afwezig met kennisgeving, werd dit punt uitgesteld en zal de verkiezing digitaal gebeuren in de weken na dit overleg. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.
  6. Wat de communicatie onderling betreft, wil de groep gebruik maken van Dropbox als sharepoint.

(Vincent Merk, NUT-themagroepvoorzitter Interculturele communicatie)