Themagroep Interculturele communicatie – NUT-conferentie Maastricht

Op vrijdag 4 maart kwam de jongste NUT-themagroep Interculturele Communicatie (IC) bijeen voor haar  tweede plenaire vergadering. De allereerste vergadering werd vorig jaar in Leuven gehouden. Een tiental instellingen met een of meerdere vertegenwoordigers waren aanwezig. Op de agenda stonden o.m. de volgende onderwerpen:

  • Stand van zaken IC bij de vertegenwoordigde instellingen: wat er zoal leeft en borrelt in onze talencentra kwam uitgebreid aan bod. Het was duidelijk dat we bij de NUT een heterogeen gezelschap zijn wat dit nieuwe vakgebied betreft.
  • Samenvatting en reacties over de NUT-docentendag IC (15 januari 2016): de aanwezigen die deelnamen aan deze dag in Delft deelden de mening dat het succesvol en voor herhaling vatbaar was, mits een betere definitie van wat een workshop inhoudt.
  • Groepsdiscussie over visie IC en plannen voor het komende jaar/ jaren: dit werd een boeiende discussie waarbij vele suggesties en plannen werden uitgewisseld. In de notulen komt het een en ander meer in detail tot uitdrukking.

Belangrijke onderwerpen die ook aan bod kwamen, zijn de definitie van wat IC betekent in een organisatie zoals de NUT, en welke visie we hebben. Ook al zijn dit lopende discussiepunten, toch wordt er alvast een eerste aanzet gegeven in de notulen. De groep gaat hierover verder onderling communiceren met Dropbox als sharepoint. Mogelijk komt de themagroep nog eens samen om dieper in te gaan op wat we zullen doen en op welke manier dit zal gebeuren.

(Vincent Merk, themagroepvoorzitter Interculturele communicatie)