Themagroep Moderne vreemde talen- bijeenkomst NUT-conferentie

Na de warme ontvangst op donderdagmiddag en het diner in de sfeervolle treinwagons in Tilburg, vond op vrijdagmorgen 23 maart de jaarvergadering van de themagroep MVT plaats met 12 deelnemers van 8 talencentra.

Het thema was: Best practices n.a.v. trends en ontwikkelingen. Als coördinatoren/managers MVT hebben we te maken met trends en ontwikkelingen, zoals het niet doorgaan van cursussen van talen die minder cursisten trekken; veranderende wensen van cursisten en docenten: online/hybride/on campus; uitval van cursisten; invoering ChatGPT; behoefte aan deelvaardigheden; motivatieproblemen, etc. Die ontwikkelingen zorgen ervoor dat we voortdurend na moeten denken over nieuwe cursusformats of andere aanpassingen aan ons cursusaanbod.

In groepjes deelden we onze best practices en bespraken we onze uitdagingen en de oplossingen die we daarvoor proberen te bedenken. De tijd vloog voorbij. Er was genoeg gespreksstof.

Na de plenaire terugkoppeling gaf Laura Capitani van Maastricht University een interessante presentatie over twee cursusformats die zij ontwikkeld heeft. Het eerste format is een web-based cursus Italiaans waarmee je een breder publiek kunt bedienen, cursisten meer flexibiliteit kunt geven en een mogelijke oplossing voor talen met minder aanmeldingen. Het tweede format is in de pilotfase. Het gaat om een booster-cursus spreekvaardigheid, waarbij de cursist door middel van woord- en idee-associaties nieuwe woordenschat verzamelt en leert en dit presenteert in 4 een-op-een online-sessies met de docent.

Een volgende online bijeenkomst van de themagroep zal worden georganiseerd in oktober. Er staan alweer genoeg onderwerpen klaar om op te pakken.

(Themagroepvoorzitter MVT, Kathelijn Jacobs, UTLC, University of Twente)