Themagroep Moderne vreemde talen – NUT-conferentie Groningen

De jaarvergadering van de themagroep MVT werd ook dit jaar goed bezocht, met maar liefst 13 deelnemers van 10 verschillende talencentra. Na een korte terugblik op 2017 en het vaststellen van de agenda stelde ieder zich nog een keer kort voor. Behalve naam, functie en talencentrum werd dit jaar voor het eerst ook kort een ‘top’ en een ‘flop’ benoemd van het afgelopen jaar. Het was heel interessant om op deze manier een snelle indruk te krijgen van 2017 op de verschillende talencentra. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod; van flops die iedereen (her)kent tot tops die uniek waren voor een specifiek talencentrum.

Het belangrijkste onderdeel van de vergadering is de ‘Show & Tell’. Jaarlijks presenteren collega’s goede voorbeelden en lopende projecten van hun talencentrum. Deze presentaties leveren altijd stof tot nadenken en zijn zeer zinvol. Dit jaar waren er presentaties over online instaptesten (Ginny de Vos, Linguapolis), blended learning voor Engels voor HR medewerkers (Sue Brokman, Babel), Frans op het wetenschappelijk onderwijs (Nathalie Nouwen, Leuven) en tot slot de rol van de docent in gedigitaliseerd onderwijs (Ellen Keates, Windesheim).

Vervolgens is de ledenlijst kort besproken en is er aandacht besteed aan het document met richtlijnen voor NUT themagroepen. Wat zijn nou eigenlijk de kaders? En wat zijn de verantwoordelijkheden van de voorzitter? De voorzitter, Kasper Maes geef aan na dit jaar (zijn vierde jaar alweer!) te willen stoppen als voorzitter. De leden wordt gevraagd na te denken over een eventueel voorzitterschap.

Voorafgaand aan deze jaarvergadering is een enquête rondgestuurd om de leden te bevragen over verschillende onderwerpen aangaande de themagroep. De resultaten zijn tijdens de vergadering besproken. Onder andere de jaarlijkse vergaderingen, het aantal contactmomenten en de studiemiddagen worden goed beoordeeld. Een aantal leden zou een actievere rol willen spelen in de themagroep, bijvoorbeeld als ‘aanjager’ van of deelnemer aan een gezamenlijk project.

Tijdens deze vergadering is ook besloten op het eerste gezamenlijke project van de Themagroep Moderne vreemde talen: ‘Placement tests voor de kleinere talen’. Het idee is om gezamenlijk laagdrempelige templates te maken die snel en eenvoudig door NUT docenten kunnen worden aangepast en gebruikt voor verschillende talen. Veel talencentra lopen namelijk tegen hetzelfde probleem aan: hoe zorg je op een eenvoudige, en goedkope, manier dat een cursist instroomt in een cursus op het juiste niveau?

Begin mei organiseert de themagroep een kick-off/inspiratiesessie over dit onderwerp in Nijmegen of Wageningen. Tijdens deze bijeenkomst zullen ervaringsdeskundigen vertellen over hun Placement tests en zal er een plan van aanpak worden geformuleerd. Alle MVT-collega’s zijn van harte welkom!

(Rosanne Schuurmans, secretaris NUT-themagroep Moderne vreemde talen)