Themagroep NT2 – bijeenkomst NUT-conferentie

Nadat het ene deel van ons zich op donderdagmiddag als Alice in Wonderland waande en het andere deel Tilburgs onder de knie probeerde te krijgen, waren we op vrijdagochtend met vijftien personen aanwezig bij de NT2-themagroepvergadering. Het was de laatste keer dat Berna de Boer erbij was; ook Astrid van Laar staat haar plaats af. Maud Beersmans wisselt van themagroep en gaat bij de werkgroep toetsing door.

Na de opening en vaststelling van de agenda en notulen, kwamen eerst de voor de NT2-themagroep vertrouwde onderwerpen aan bod, zoals Blik op werk, BVNT2, Taalunie en PONT2. Hierna hebben we het kort gehad over de NUT-docentendag op 2 juni in Gent en besproken hoe we promotie kunnen maken voor het prachtige werk als NT2-docent. Een ingebracht punt van Berna de Boer was de verandering van het NT2-landschap. Er zijn meer internationale medewerkers, de politiek roert zich en in de universiteits-CAO is opgenomen dat internationale medewerkers onder werktijd Nederlands mogen leren. Waar het ene taalcentrum al meer internationale medewerkers ziet die Nederlandse cursussen willen volgen, is er bij het andere talencentrum nog geen verandering te merken.

In groepjes van vier hebben we vervolgens ervaringen uitgewisseld over verschillende activerende werkvormen. Wat we allemaal hebben vastgesteld is dat de aandachtspanne van studenten steeds korter wordt, waardoor de oefeningen die we aanbieden sneller en korter moeten zijn. Verschillende tools kwamen aan bod, zoals Blooket, Wordwall, Wooclap en Prowise.

Hierna was het tijd voor een welverdiende en overheerlijke lunch. Hartelijk dank aan het Tilburg University Language Center voor de geweldige organisatie!  Het volgende samenzijn van de NT2-themagroep zal in het najaar online plaatsvinden met als thema: ‘Hoe om te gaan met het gebruik van vertaaltools, zoals Google translate, door cursisten’.

(Themagroepvoorzitter NT2, Céline Schouten, UTLC, University of Twente)