Themagroep NT2 – NUT-conferentie Groningen

Door de griep waren er dit jaar meer afmeldingen dan andere jaren. We waren met 11 personen onder wie 2 nieuwe gezichten uit Nijmegen en Eindhoven.

De opvolging van de voorzitter was ten tijde van de vergadering nog niet bekend maar na de vergadering heeft Maud Beersmans (Utrecht) zich vanaf volgend jaar beschikbaar gesteld.

Tijdens de vergadering zijn er twee onderwerpen uitgebreid aan de orde gekomen. Het eerste onderwerp was het digitaal testen van schrijfvaardigheid. Hoewel we allemaal vonden dat het meer aansloot bij de werkelijkheid zijn het praktische problemen die dit in de weg staan: te weinig computers en timeslots beschikbaar.

Het tweede onderwerp was de inburgering. Er is een overzicht gemaakt van de verschillen en overeenkomsten in Vlaanderen en Nederland. Verder heeft Maud een terugkoppeling gegeven vanuit de klankbordgroep Blik op Werk. Er zijn wel wat ontwikkelingen gaande waarbij het belangrijk is dat de vinger aan de pols wordt gehouden. Overigens loopt bij alle instellingen het aantal inburgeraars terug. Aansluitend hierop is nog gesproken over de BVNT2 en de rol die ze spelen met betrekking tot ‘goedgekeurde’ docenten in de audits door Blik op Werk. We voelen ons als universitaire talencentra niet echt meer vertegenwoordigd door de BVNT2. Dat blijkt ook uit het thema van hun conferentie.

Verder gaat er een afvaardiging van de themagroep in gesprek met onze voormalige collega José Bakx, nu voorzitter van de staatsexamens, om te praten over een examen op C1-niveau.

In het verslag van het Platform Onderwijs Nederlands en Nederlands als Tweede Taal dat Astrid van Laar (Delft) wegens afwezigheid later heeft doorgestuurd, staat te lezen dat de Taalunie het Companion Volume van het ERK in het Nederlands gaat laten vertalen. Het is de bedoeling dat het in het voorjaar van 2018 beschikbaar is.

Al met al was het een geslaagde vergadering waarin veel zaken besproken zijn en er de nodige actiepunten zijn geformuleerd.

Berna de Boer (NUT-themagroepvoorzitter NT2)