Themagroep Toetsing – NUT-conferentie Antwerpen

De gloednieuwe themagroep Toetsing beleefde tijdens de Antwerpse conferentie haar allereerste jaarvergadering. Allerlei leden die zich bij hun talencentrum met toetsing bezighouden, hadden zich voor deze themagroep gemeld: toetsontwikkelaars, docenten, taalbeleid- en toetscoördinatoren… Allen konden vooraf inzien welke toetsen we in ons gezamenlijk repertoire hebben, waardoor men elkaar goed wist te vinden voor ervaringen en advies. We bespraken uiteenlopende en soms zeer actuele kwesties, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met de Nederlandse wetswijziging rond de kosten van toelatingstoetsen. Ook wisselden leden welkome tips uit over zaken als de meest ‘taaltoetsvriendelijke’ toetssoftware, het vinden en motiveren van een pre-testgroep, en de nieuwste mogelijkheden voor het insturen en beoordelen van spraakfragmenten. Al met al een geslaagde bijeenkomst met de nodige samenwerking in het vooruitzicht!

(Marijke Kranenburg, Taalcentrum-VU, VU Amsterdam)