Themagroep Toetsing – bijeenkomst NUT-conferentie

Fotografie: Leon van den Broek

Met veel enthousiasme is de themagroep Toetsing bij elkaar gekomen in Tilburg. Hierbij hebben we naast vertrouwde deelnemers een aantal nieuwe leden kunnen verwelkom. Eerst bespraken we de stand van zaken bij de verschillende taalinstituten en daarna hebben we de vergadering vooral gebruikt om kennis en ervaringen uit te wisselen rondom de volgende thema’s:

Placementtests. Hoe verloopt de intake bij NT2, Engels, en MVT? Welke rol hebben toetsen daarbij? Naar aanleiding van dit onderwerp kwamen ook de placementtests die in NUT-verband zijn ontwikkeld voor NT2, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans weer ter sprake (NUT-project van het jaar 2019). De toetsen zijn door alle NUT-leden vrij te gebruiken. Ook hebben we informatie gedeeld over niveauverklaringen (bijv. voor een buitenlandstage) en de inzet van toetsen daarbij.

Van summatief naar formatief. In het onderwijs is een ‘evolutie’ gaande van summatief naar meer formatief toetsen: hoe kijken wij daar als themagroep naar? Wat zien we binnen onze talencentra gebeuren? Op welke manier kunnen we met onze toetsexpertise een rol spelen in de deskundigheidsbevordering van onze collega’s?

Veilig toetsen op afstand. In de tijd van Covid kwam het toetsen op afstand in een stroomversnelling. Maar ook nu kan het soms nog handig zijn. Welke good practices kunnen we delen? Waar moeten we alert op zijn? En welke mogelijkheden en onmogelijkheden zien we bij toetsing in relatie tot Artificial intelligence (ChatGPT)?

‘Toetsing’ is een heel breed onderwerp en soms komen er onderwerpen voorbij die niet voor iedereen interessant of relevant zijn. Daarom is afgesproken om in de komende maanden nog een drietal online overleggen te organiseren om in petit comité verder te praten over 1) admission requirements English, 2) toepassing taxonomieën in talenonderwijs en 3) ChatGPT in het kader van toetsing.

(Themagroepvoorzitter Toetsing, Franke Teunisse, Radboud in’to Languages, Nijmegen)