Themagroep Vertalen – NUT-conferentie Antwerpen

Onze drukbezochte vergadering stond grotendeels in het teken van drie zaken: HOTNeV (HogerOnderwijsTerminologie in Nederland en Vlaanderen), aanbestedingen en PEMT (post-editing of machine translations).

 

HOTNeV

Het doel van het HOTNeV-project is consistente terminologie op het gebied van hoger onderwijs, waarbij door TUNING Educational Structures in Europe uitgevaardige termen fungeren als leidraad en de database van het Talencentrum van de RUG als vehikel. Het idee is om, met medewerking van onder andere het Instituut voor de Nederlandse Taal, te komen tot een prescriptieve terminologielijst en hier akkoord op te krijgen tot in de hoogste echelons.

Consistente en eenduidige terminologie zou niet alleen fijn zijn voor freelance vertalers, die vaak voor meerdere talencentra werken, maar ook voor studenten en medewerkers binnen het hoger onderwijs. De betrokkenheid van de themagroep bij HOTNeV is op dit moment helaas minimaal door de gezondheidssituatie van het themagroeplid dat de grote aanjager van het project is, maar themagroepvoorzitter Bert Keurentjes zal met de verschillende betrokken partijen bespreken hoe de groep zijn bijdrage op korte termijn weer kan vergroten.

 

Aanbestedingen

Vorig jaar heeft Radboud in’to Languages (In’to) namens de Radboud Universiteit meegeschreven aan een aanbesteding van vertaal- en aanverwant werk. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de contractering en de facturering rondom de inkoop van dit soort werk aan te besteden aan een zogenoemde broker. Het grote voordeel van een dergelijke constructie is dat In’to nog steeds zelf bepaalt wie wordt ingezet voor een opdracht en dus niet beperkt is tot een gelimiteerd aantal freelancers/onderaannemers.

Ook bij een aantal andere talencentra zou het kunnen dat er op termijn een aanbesteding op vertaalgebied gaat spelen. Vertegenwoordigers van de betreffende talencentra zullen mogelijk bij In’to aankloppen voor hulp en advies in dezen.

 

PEMT

PEMT is een hot topic binnen de vertaalwereld en onderwerp van zowel een presentatie door themagroeplid Riet Bettonviel (Tilburg University) later op de dag, als een levendige discussie tijdens onze vergadering. Bij verschillende talencentra wordt erover nagedacht hoe PEMT kan worden ingezet.  De leden zijn het erover eens dat vertaalmachines zich dusdanig snel ontwikkelen dat het een kwestie van tijd is voordat PEMT de hoofdmoot zal zijn bij het vertalen van bepaalde tekstsoorten, zoals algemene voorwaarden en teksten met een sterk procedureel karakter. De meningen lopen wel uiteen over de vraag of dit ook zal gelden bij teksten waar stijl er toe doet, zoals persberichten. Dat het vertalen van romans met PEMT voorlopig nog een brug te ver is, is dan wel weer iets binnen de groep consensus over bestaat.

(Bert Keurentjes, themagroepvoorzitter Vertalen)